Khuyến mãi

- Đặc Biệt Hàng Tháng Có Ngày 31 , giảm 10% Những Mặt Hàng Hải Sản Đông Lạnh , Cá Viên 

-Thực Phẩm Đông Lạnh Chay Nhập Từ Malaysia sẽ Được giảm 15% Khi Mua